وبلاگ

در اینجا می توانید مقالاتی که توسط ما منتشر شده است را مشاهده کنید .

امروزه بی تردید اصطلاحات تگ و منشن به گوش شما خورده است .این خصوصیات یکی از بهترین امکانات اینستاگرام میباشد. هدف ما از این مقاله اشنایی بیشتر شما با تگ و منشن است.

اگر در اینستاگرام فعالیت داشته باشید دو اصطلاح ریچ و ایمپرشن را شنیده اید. درک تفاوت بین این دو اصطلاح ممکن است پیچیده باشد که در این مقاله به آن پرداخته ایم.